Dr Marko Petričević; Pneumonije u opštoj populaciji /diplomski rad/

Pneumonija je najteža upalna bolest vezana za respiratorni sistem. Obično je uzrokovana
virusom ili bakterijama. Najčešći uzročnici su Staphilococcus aureus ili Streptococcus
pneumoniae. Virusi poput SARS-CoV-2 (koji uzrokuje COVID-19) i virusi gripa mogu
izazvati tešku upalu pluća. Od pneumonije umire više ljudi nego od bilo koje druge
infektivne bolesti. ..opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Marko Petričević; Pneumonije u opštoj populaciji /diplomski rad/

Vakcinacija, hronične i maligne bolesti respiratornog sistema

Vakcinacija je izuzetno važna jer osobe koje se liječe od hroničnih i malignih plućnih bolesti, iamju veći rizik oboljevanja od COVID-19…….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Vakcinacija, hronične i maligne bolesti respiratornog sistema

Dr Stefan Kremenović; nemikrocelularni kacinom pluća /diplomski rad/

Karcinom je drugi vodeći uzrok smrti na globalnom nivou i odgovoran je za oko 10 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Po podacima SZO za 2020. godinu, karcinom pluća se u svijetu nalazi na drugom mjestu po broju oboljelih, ali ubjedljivo zauzima prvo mjesto po broju smrtnih ishoda (1,8 miliona). Najznačajniji faktori rizika za nastanak karcinoma pluća su pušenje, izloženost radonu i zagađujućim materijama u vazduhu.
Za postavljanje dijagnoze nemikrocelularnog karcinoma pluća potrebno je odrediti histološki tip na HE bojenim preparatima. Zbog slabijeg stepena diferencijacije i preklapanja između određenih histoloških podtipova često je potrebno odraditi dodatne dijagnostičke procedure. Za imunofenotipizaciju podtipova koriste se metode imunohistohemije sa panelima preporučenih antitijela. Molekularnim testiranjem uzoraka karcinoma pluća pronađene su specifične driver mutacije gena (EGFR, ALK, KRAS), koje su postale osnov za razvijanje savremene ciljane imunološke terapije. Upotreba ove terapije umnogome je popravila prognozu bolesti….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Stefan Kremenović; nemikrocelularni kacinom pluća /diplomski rad/

Pulmološki onkološki pacijenti i Covid-19

Potpuno je razumljivo da su informacije o COVID-19 uznemirujuće, posebno za bolesnike sa malignim bolestima pluća, iz najmanje dva razloga. Prvi je, da li su ovi bolesnici podložniji infekciji korona virusom, te kako da se adekvatno zaštite, i drugi, ne manje važan razlog, da li se ovi bolesnici mogu u vrijeme pandemije adekvatno dijagnostikovati i liječiti….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Pulmološki onkološki pacijenti i Covid-19

Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -drugi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -drugi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -drugi dio

Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -prvi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Bol u grudima definišemo kao bilo kakav bol ili osjećaj nelagodnosti u grudima, pa i bol u
epigastričnoj zoni. Kada se misli na bolu grudima tu spada i bol među lopaticama, ali treba
istaknuti da postoje tzv. ekvivalenti bolu u grudima, a to su: bol u ramenima i/ili
nadlakticama, laktu, podlakticama, vratu, donjoj vilici.Mnogi bolesnici, sa kasnije verifikovanim po život opasnim kliničkim stanjima, inicijalno se žale na osjećaj gušenja, nedostatka vazduha ili kao da im hladan vazduh prolazi kroz pluća. Sve te manifestacije u širem smislu treba da budu predmet interesovanja onih koji se bave problemom bola u grudima jer pato-anatomija i patofiziologija mogu da im budu zajedničke što implicira i ozbiljan poremećaj zdravlja….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Astma je hronična upalna bolest disajnih puteva izrazito komplikovane etiologije, koju karakterišu varijabilni i ponavljajući simptomi. Glavne karakteristike astme su opstrukcija i upala disajnih puteva, te bronhalna preosjetljivost. Jedna je od najvažnijih hroničnih bolesti na svijetu te je veliki teret za zdravstveni sistem i svjetsku ekonomiju…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Hronična opstruktivna bolest pluća

Dr Gorana Serdar; Nove smjernice u tretmanu opstruktivne bolesti pluća /Diplomski rad/

Uzimajući u obzir visoku stopu morbiditeta i morataliteta uzrokovanog hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, objavljivanje ovog sadržaja će sigurno biti od koristi zdravstvenim radnicima, studentima i pacijentima.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je opstruktivni plućni poremećaj koji se karakteriše ograničenim ekspiratornim protokom vazduha kroz disajne puteve koje nije potpuno reverzibilno. Ovo ograničenje protoka vazduha je obično progresivno i udruženo sa abnormalnim inflamatornim odgovorom pluća na djelovanje štetnih čestica i gasova naročito onih koje se nalaze u duvanskom dimu…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Hronična opstruktivna bolest pluća

Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku prezentaciju VTE, i glavni uzrok mortaliteta, morbiditeta i hospitalizacija uslijed VTE…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućna embolija