Category Archives: Moja Pluća

Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -prvi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Bol u grudima definišemo kao bilo kakav bol ili osjećaj nelagodnosti u grudima, pa i bol u epigastričnoj zoni. Kada se misli na bolu grudima tu spada i bol među lopaticama, ali treba istaknuti da postoje tzv. ekvivalenti bolu u … Continue reading

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Astma je hronična upalna bolest disajnih puteva izrazito komplikovane etiologije, koju karakterišu varijabilni i ponavljajući simptomi. Glavne karakteristike astme su opstrukcija i upala disajnih puteva, te bronhalna preosjetljivost. Jedna je od najvažnijih hroničnih bolesti na svijetu te je veliki teret … Continue reading

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Hronična opstruktivna bolest pluća

Dr Gorana Serdar; Nove smjernice u tretmanu opstruktivne bolesti pluća /Diplomski rad/ Uzimajući u obzir visoku stopu morbiditeta i morataliteta uzrokovanog hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, objavljivanje ovog sadržaja će sigurno biti od koristi zdravstvenim radnicima, studentima i pacijentima. Hronična opstruktivna … Continue reading

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Hronična opstruktivna bolest pluća

Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku … Continue reading

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućna embolija

Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Dr Aljoša Čegar seminarski rad; Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

TNM klasifikacija tumora pluća

TNM klasifikacija, opisuje jasno definisanu proširenost bolesti i od izuzetnog značaja je za izbor terapije i prognozu liječenja. seminarski rad dr Ljiljana Novaković.opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on TNM klasifikacija tumora pluća

Neuroendokrini tumori pluća

Dr Teodora radulović, seminarski rad;Neuroendokrini tumori (engl. Neuroendocrine tumors, NET) obuhvataju heterogenu grupu malignih bolesti koje nastaju iz neuroendokrinih ćelija u cijelom tijelu, a najčešće potiču iz pluća (21%) i gastrointestinalnog trakta, tj. tankog crijeva (25,5%), debelog cijeva, gušterače, želuca … Continue reading

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Neuroendokrini tumori pluća

Indukovane trombocitopenije

Dr Biljana Ristić, seminarski rad;Trombocitopenije usljed nedovoljnog stvaranja trombocita odlikuju se sniženim brojem megakariocita u koštanoj srži, uz očuvan normalan vijek trombocita. Faktori koji oštećuju pluripotentnu matičnu ćeliju hematopoeze, pored trombocitopenije, mogu da izazovu i oštećenja eritrocitne i granulocitne loze……..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Indukovane trombocitopenije

okisegenoterapija

Terapija kiseonikom je kod većine bolesnika sa plućnim bolestima nezamjenjiva bilo da koristi u bolničkim ili kućnim uslovima. Pripremila Dr Maja Latinčić……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on okisegenoterapija