gensko testiranje tumora

Posted in Moja Pluća | Comments Off on gensko testiranje tumora

osnovne informacije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on osnovne informacije

Pulmološke smjernice za praćenje, liječenje i rehabilitaciju bolesnika koji su preboljeli COVID-19

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Pulmološke smjernice za praćenje, liječenje i rehabilitaciju bolesnika koji su preboljeli COVID-19

Dr Marko Petričević; Pneumonije u opštoj populaciji /diplomski rad/

Pneumonija je najteža upalna bolest vezana za respiratorni sistem. Obično je uzrokovana
virusom ili bakterijama. Najčešći uzročnici su Staphilococcus aureus ili Streptococcus
pneumoniae. Virusi poput SARS-CoV-2 (koji uzrokuje COVID-19) i virusi gripa mogu
izazvati tešku upalu pluća. Od pneumonije umire više ljudi nego od bilo koje druge
infektivne bolesti. ..opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Marko Petričević; Pneumonije u opštoj populaciji /diplomski rad/

Vakcinacija, hronične i maligne bolesti respiratornog sistema

Vakcinacija je izuzetno važna jer osobe koje se liječe od hroničnih i malignih plućnih bolesti, iamju veći rizik oboljevanja od COVID-19…….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Vakcinacija, hronične i maligne bolesti respiratornog sistema

Dr Stefan Kremenović; nemikrocelularni kacinom pluća /diplomski rad/

Karcinom je drugi vodeći uzrok smrti na globalnom nivou i odgovoran je za oko 10 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Po podacima SZO za 2020. godinu, karcinom pluća se u svijetu nalazi na drugom mjestu po broju oboljelih, ali ubjedljivo zauzima prvo mjesto po broju smrtnih ishoda (1,8 miliona). Najznačajniji faktori rizika za nastanak karcinoma pluća su pušenje, izloženost radonu i zagađujućim materijama u vazduhu.
Za postavljanje dijagnoze nemikrocelularnog karcinoma pluća potrebno je odrediti histološki tip na HE bojenim preparatima. Zbog slabijeg stepena diferencijacije i preklapanja između određenih histoloških podtipova često je potrebno odraditi dodatne dijagnostičke procedure. Za imunofenotipizaciju podtipova koriste se metode imunohistohemije sa panelima preporučenih antitijela. Molekularnim testiranjem uzoraka karcinoma pluća pronađene su specifične driver mutacije gena (EGFR, ALK, KRAS), koje su postale osnov za razvijanje savremene ciljane imunološke terapije. Upotreba ove terapije umnogome je popravila prognozu bolesti….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Stefan Kremenović; nemikrocelularni kacinom pluća /diplomski rad/

Pulmološki onkološki pacijenti i Covid-19

Potpuno je razumljivo da su informacije o COVID-19 uznemirujuće, posebno za bolesnike sa malignim bolestima pluća, iz najmanje dva razloga. Prvi je, da li su ovi bolesnici podložniji infekciji korona virusom, te kako da se adekvatno zaštite, i drugi, ne manje važan razlog, da li se ovi bolesnici mogu u vrijeme pandemije adekvatno dijagnostikovati i liječiti….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Pulmološki onkološki pacijenti i Covid-19

Pulmološka ambulanta,bolnica “Dr Kostić” Maksima Gorkog 9, Banja Luka

Pojam pulmologija potiče iz latinskog jezika i označava granu medicine koja je specijalizovana za bolesti pluća i disajnih organa. Po definiciji pulmologija se bavi dijagnostikovanjem, prevencijom i liječenjem svih plućnih bolesti. U te bolesti spadaju sve vrste upala pluća, astma, bronhitis, tuberkuloza, glivična oboljenja, emfizem pluća, plućna embolija, infrakt pluća, sarkrodioza, fibroze, manifestacije sistemskih bolesti veziva na pluća i maligna unutar grudnog koša.Specijalista koji se bavi bolestima disajnih organa naziva se pulmolog/pneumoftiziolog opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Pulmološka ambulanta,bolnica “Dr Kostić” Maksima Gorkog 9, Banja Luka

Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -drugi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -drugi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -drugi dio

Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -prvi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio