Kontaktirajte

U ovom trenunutku svi kontakti su usmjereni prema  Prof Mirku Stanetiću, što ne isključuje mogućnost komunikacije sa drugim ljekarima, jer prispjela pitanja i komentari drugim kolegama, će biti odmah proslijedjena.

Na postavljena pitanja odgovor dobija samo ona osoba koja je uputila pitanje, odnosno poštujući pravo privatnosti svakog pojedinca, odgovor se prosljeđuje na e-mail adresu sa koje je pitanje upućeno. Posjetioci web prezentacije nisu u mogućnosti da vide ovu komunikaciju.

Za upućivanje pitanja potrebno je popuniti navedene rubrike u priloženom obrazcu. Takodje je potrebno odgovoriti na jednostavno matematičko pitanje u poslednjoj koloni, odnosno ukucati broj 3. Poslije popunjavanja svih obrazaca, za slanje je potrebno kliknuti na “pošalji”.

[contact-form-7 id=”14″ title=”Contact form 1″]