O nama

Pulmološko-onkološka  ambulanta, Klinika za plućne bolesti, Tel: +387(0)51 343-321, /radnim danom 11-13 časova/,

Pulmološko-onkološki Konzilijum, Klinika za plućne bolesti, četvrtkom od 12 časova

Dr Mirko Turić, pneumoftiziolog-onkolog, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-223, /radnim danom 11-13 časova/,

Dr Lora Lacković-Novaković, pneumoftiziolog-onkolog, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-209, /radnim danom 11-13 časova/,

Doc. dr sc. med. Marinko Vučić, specijalista za bolesti pluća, uža naučna oblast interna medicina, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-208,  /radnim danom 11-13 časova/

Prof. dr sc med. Krsto Jandrić, specijalista za bolesti pluća, profesor Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast interna medicina, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-258,  /radnim danom 11-13 časova/

Prof. dr sc med. Mirko Stanetić, specijalista za bolesti pluća, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast interna medicina, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-204,  /radnim danom 11-13 časova/