Autor: M.Stanetic

Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku … Opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Dr Aljoša Čegar seminarski rad; Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva……opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

TNM klasifikacija tumora pluća

TNM klasifikacija, opisuje jasno definisanu proširenost bolesti i od izuzetnog značaja je za izbor terapije i prognozu liječenja. seminarski rad dr Ljiljana Novaković.opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Neuroendokrini tumori pluća

Dr Teodora radulović, seminarski rad;Neuroendokrini tumori (engl. Neuroendocrine tumors, NET) obuhvataju heterogenu grupu malignih bolesti koje nastaju iz neuroendokrinih ćelija u cijelom tijelu, a najčešće potiču iz pluća (21%) i gastrointestinalnog trakta, tj. tankog crijeva (25,5%), debelog cijeva, gušterače, želuca … Opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Indukovane trombocitopenije

Dr Biljana Ristić, seminarski rad;Trombocitopenije usljed nedovoljnog stvaranja trombocita odlikuju se sniženim brojem megakariocita u koštanoj srži, uz očuvan normalan vijek trombocita. Faktori koji oštećuju pluripotentnu matičnu ćeliju hematopoeze, pored trombocitopenije, mogu da izazovu i oštećenja eritrocitne i granulocitne loze……..opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

okisegenoterapija

Terapija kiseonikom je kod većine bolesnika sa plućnim bolestima nezamjenjiva bilo da koristi u bolničkim ili kućnim uslovima. Pripremila Dr Maja Latinčić……opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

spirometrija

Osnovno ispitivanje plućne funkcije je spirometrija. Veoma je važno da bude ispravno izvedena uz punu saradnju bolesnika. Interperetacija nalaza na ispravan način je od ključnog značaja za potvrdu bolesti i izbor terapije. Pripremila Dr Milica Srećić….opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Palijativna njega

Cilj objavljivanja prevedenog izdanja palijativne nejge je pomoć oboljelim i njihovim porodicama tokom otkrivanja i liječenja od maligne bolesti.palijativna njega

Objavljeno u Moja Pluća

leukopenija

Leukopenije ili leukocitopenije označavaju smanjenje ukupnog broja leukocita, ispod normalnih vrijednosti (3.9- 10 x 109/L). Leukopenija je najčešće uzrokovana neutropenijom, mada može da bude uzrokovana…opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Imunološka terapija

Imunološka terapija

Objavljeno u Moja Pluća