Uvaženi,

Svjesni činjenice da broj oboljelih od karcinoma pluća, na našim prostorima, poprima dimenzije „epidemije“ nezaraznog oboljenja i poučeni iskustvom vlastitog kliničkog rada, uočili smo potrebu za unapređenjem komunikacije između medicinskog osoblja, ali i komunikacije sa bolesnicima i članovima njihovih porodica, čime bi se stvorili uslovi za aktivnije učešće pacijenta u procesu liječenja.

U trenutku spoznaje bolesti, kod bolesnika, pored straha i brige, nameću se i brojna pitanja. Uprkos naporima koje ulažu zaposleni u zdravstvu, bolesnici i članovi njihovih porodica mnoge odgovore pokušavaju pronaći sami. Veoma često, zdravstveni radnici, nisu u prilici da odgovore na sva postavljena pitanja, najčešće zbog nedostatka vremena usljed velikih gužvi, ali zbog toga što mnoga pitanja i ne budu postavljena tokom dijagnostičkih postupaka, terapijskih procedura i kontrolnih pregleda.

Svi priloženi tekstovi su popularnog karaktera, koji su nastali radom zaposlenih u Ustanovama sa velikim iskustvom u liječenju ove bolesti i trebaju biti izvorište valjanih informacija o karcinomu pluća. Iznošenjem naših vlastitih stavova i aktivnim traganjem za korisnim informacijma koje mogu pomoći bolesniku, vremenom će se tekstovi dopunjavati.

Ova stranica, ni u jednom trenutku ne smije zanemariti direktnu komunikaciju ljekara, medicinske sestre i bolesnika na svim nivoima zdravstvene zaštite. Stranica nema za cilj profesionalnu edukaciju zaposlenih u zdravstvu, iako može biti od koristi.
Neprimjereni sadržaji, poruke uvredljivog sadržaja ili sadržaji koji nisu vezani za ovu bolest se ne preporučuju i nemaju mjesta u ovom prostoru.

Web prezentacija je nastala na individualnoj inicijativi i nema komercijalni karakter. Potrebno je napomenuti da je ova web prezentacija registrovana u Regulatornoj agenciji, da je moguće u skladu sa zakonskim propisima provjeriti svaki upućeni ili proslijeđeni e-mail.

Prof dr sci med. Mirko Stanetić
specijalista za bolesti pluća
Klinika za plućne bolesti UKC Banja Luka
Tel: +387(0)51/343 204
mirko.stanetic@mojapluca.ba
www.mojapluca.ba

rak pluća

Rak pluća, kao i svi oblici raka, proizlazi iz abnormalnosti osnovne jedinica života u ljudskom tijelu, stanice. Normalno tijelo održava sustave provjera i ravnoteže rasta stanica, tako da se stanice dijele samo kada je to potrebno. Poremećaj tog sustava provjera i ravnoteže na rast stanica rezultira nekontroliranim dijeljenjem ili proliferacijom stanica koje s vremenom stvore masu koja se zove tumoropsirnije

Objavljeno u Moja Pluća

Rak pluća

 www.onk.ns.ac.rs/knjiga

Rak pluća je najčešće maligno (zloćudno) oboljenje kod muškaraca, a u poslednje vrijeme i kod žena…….opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Klinički vodič za nemikrocelularni karcinom pluća

Poštovani,

Pred Vama se nalazi IV izdanje Vodiča za nemikrocelularni karcinom pluća. Kao i u ranijim izdanjima osnovni cilj izrade Vodiča je da se ujednače dijagnostički i terapijski pristup kod bolesnika sa ovim oboljenjem. Potrebno je napomenuti da su se od prethodnog izdanja do danas desile promjene posebno u terapijskom pristupu. One su ugrađene u ovo izdanje.

Ova verzija Vodiča za nemikrocelularni karcinom pluća je odobrena od Udruženja pulmologa/pneumofiziologa Republike Srpske, a bazirana je na izdanju National Comprehensive Cancer Network; Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non Small Cell Lung Cancer, verzija 2.2014.

Sada je već čvrsto prihvaćen stav, da pulmološka onkologija zahtjeva kontinuiranu edukaciju i maksimalno angažovanje različitih profila zdravstvenih ranika, čiji timski rad obezbjeđuje potreban kvalitet u ulijeva povjerenje.

Kompletan vodič možete preuzeti ovdje.

Objavljeno u Moja Pluća

Šematski prikaz dijagnostičkih i terapijskih koraka kod bolesnika sa rakom pluća

 

Prof. dr sc med. Mirko Stanetić

Ovaj pojednostavljeni šematski prikaz ima za cilj da bolesniku i članovima njegove porodice pruži pomoć u “snalaženju” tokom dijagnostičkog postupka i liječenja. Neposredni kontakt, pomoć, savjeti, preporuke i nadzor obučenih medicinskih sestara/tehničara, ljekara porodične medicine, pulmologa i ljekara koji se bave dijagnostikom i liječenjem raka pluća su neophodni u svakom navedenom koraku….opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Hemioterapija – Osnovne informacije

dr. sc med. Andrija Golubović
Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici i Ekumenska Humanitarna organizacija

Ovaj tekst je namenjen pacijentima obolelim od raka koji treba da prime hemioterapiju. Potrebu za hemioterapijom odredjuje internista-onkolog ili komisija koju najcesće čine hirurg, internista-onkolog i radioterapeut. Na samom početku treba znati, da najveći broj pacijenata obolelih i lečenih od zloćudnog tumora u toku svog lečenja dobija neku vrstu hemioterapije. Hemioterapija je metoda lečenja raka koja se primenjuje bez obzira da li se rak nalazi u organu gde je nastao ili je proširen po telu. Kako se radi o vrlo jakim lekovima, neželjeni efekti koji se mogu pojaviti u toku lečenja su relativno česti i neprijatni. Svrha teksta koji sledi … opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Uputstvo za bolesnike u pripremi za radioterapiju

Centar za radioterapiju

Korišten je zvanični materijal Centra za radioterapiju, koji je u ovom slučaju prilagođen za pulmološke bolesnike….opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Ciljana terapija kod raka pluća

Ljubaznošću “Roche”

Uprkos značajnom napretku koji je tokom proteklih decenija ostvaren u oblasti liječenja malignih oboljenja ona su i dalje drugi vodeći uzrok smrti u većini zapadnih zemalja, pri čemu je rak pluća vodeći uzrok smrti od maligniteta i kod muškaraca i kod žena. On odnosi više života svake godine nego karcinomi debelog crijeva, prostate idojke zajedno.

Kada je to moguće, važeći pristup u liječenju raka pluća je multimodalnost, koja … opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

Psihološka podrška bolesniku sa rakom pluća

Mr sci. Tatjana Dragišić,specijalista medicinske psihologije, UKC Banja Luka

Suočiti se sa dijagnozom maligne bolesti, u narodu nazvane RAK, nikome nije lagano ni jednostavno i izaziva u svakom čovjeku niz različitih psihičkih reakcija. Zbog dugotrajnog liječenja i terapije predstavlja prijetnju psihološkoj, tj. emotivnoj stabilnosti osobe koja se suočava sa bolešću ……opširnije

Objavljeno u Moja Pluća

HOPB brošura za bolesnike

Po definiciji, hronična opstruktivna plućna bolest je preventabilna bolest koju je moguće liječiti a karakterisana je stalnim ograničenjem protoka vazduha kroz disajne puteve……opsirnije

Objavljeno u Moja Pluća

Astma – priručnik za pacijente

Astma je jedna od najčešćih hroničnih bolesti u svijetu, a broj oboljelih je u stalnom porastu,
1 naročito djece. Procjenjuje se da od astme širom svijeta boluje oko 300 miliona ljudi .
Astma se može efikasno liječiti i kod većine bolesnika se može postići dobra kontrola bolesti. Uspostavom kontrole astme pacijenti će:

  • Izbjeći neprijatne simptome bolesti u toku noći i dana
  • Rijetko ili nikako koristiti lijekove za olakšanje simptoma tzv. simptomatske ljekove
  • Imati produktivan, fizički aktivan život
  • Imati normalnu (ili skoro normalnu) plućnu funkciju
  • Izbjeći teške astmatične napade

Da bi se postigla i održala kontrola astme potrebna je dobra saradnja između osobe oboljele od astme i zdravstvenog tima, koga čine ljekar i medicinska sestra.

Ova brošura namijenjena je samo za informisanje o astmi, te ne može zamijeniti konsultacije sa ljekarom. Opširnije …

Objavljeno u Moja Pluća